Välj en sida

Anslut till vårt kontaktnät

Kurs
Reklamprojekt 2 
Program
Indesign
Cinema 4D

Skapade av
Anna Björkdahl
Anton Libeck
Niklas Porter
Kevin Johansson
Viktor Eklund

Gruppuppgift där en skarp crossmedia-kampanj skulle utformas till företagarna Falun, syftet var att locka fler unga företagare till organisationen. Idén med konceptet var att se företagarnas kontaktnät som ett nätverk, när du kopplar in kabeln får du tillgång till alla fördelar som företagarna bidrar med. Tre stycken animationer som beskrev de tre populäraste fördelarna med företagarna skissades fram och skapades sedan i Cinema 4D, dessa var nätverket av företagare, juristtjänster och medlemsförmåner. Stillbilder från animationerna användes även för att skapa tryckt material som kunde skickas ut i brevlådorna, detta tryckta materialet beskrev organisationen och informerade om fördelarna. Kampanjen skulle i slutändan leda till ett prova på evenemang som anordnades av företagarna där de inbjudna kunde mingla med befintliga medlemmar men även ta del av mer information kring medlemskap.